Samhälle

Neoluffen handlar om att stå utanför och hitta kryphål i samhället. Och då är det skitbra att veta jättemycket om densamme.